Tjänster

Begreppet Elinstallation är idag väldig omfattande.
Detta har gjort att vi idag utför det mesta inom branschen från Rot- arbeten till kompletta nybyggnader inom såväl Industri som hemmiljö.

Industrihallar har det blivit några genom åren med ex som Flextrus Halmstad, Queenswall Ängelholm  E-City,  HT-Emballage Landskrona,  Logent Ängelholm  mm

Renovering o nybyggnad av villabostäder är även en sträng på vår Gitarr. Från vanlig standard till intelligenta hem med  KNX styrningar mm

Servicearbeten inom industri o hemmiljö.

Larm o säkerhet har varit en del av vår verksamhet under snart 25 år.
Både till företag o konsumentkunder.
Inbrottslarm o kameraövervakning
Vi arbetar med några av de största larmbolagen på marknaden:
-Stanley Security Sverige AB har vi sedan år 2000 arbetat som partner åt med larm-, passage-     och kamera-anläggningar i såväl butiker som verkstäder o kontor.
-Securitas Sverige AB är sedan några år det andra larmbolaget vi arbetar åt.
 Åt dom har det varit områdesövervakning med kamerasystem o staketlarm som en del, och
 butikslarm en annan.
 

•    Nyinstallationer Industri o Villa
•    Industrier Service o installationer
•    Säkerhetsinstallationer Larm o Kameror
•    ROT-jobb
•    Teleinstallationer
•    Datanätverk  Koppar & Fiber samt fibersvetsning
•    Elkontroller
•    Golvvärme
•    Smarta hem
•    Felsökning